ПРЕСЪХНАХА РЕКИТЕ КЪМ ЯЗОВИР „КОПРИНКА“ – ОБЕМЪТ МУ Е ВЕЧЕ НА БЛИЗО 12% ОТ ОБЩИЯ

Пресъхнаха реките към Копринка. Според последната официална справка за водите в язовир „Копринка” в него има – 17,269 млн. м3 вода, което е 12,14% от общия му обем.

Язовирът се източва с 0.388 м3 в секунда, а в него влизат 0.000 м3, съобщава NOVA.

„Копринка“ не е предназначен за питейни нужди, но е изключително важен за няколко области. Водата, която се източва от язовира към река Тунджа е важна за питейната вода за Стара Загора, Сливен и Ямбол, тъй като помпените станции за тези региони са по поречието на Тунджа.

сн.архив