Предстои търг за една от къщичките на центъра

article-bills-hero

На сесията си през септември съветиците взеха решени за отдаване под наем на общинско помещение с площ 9,00 кв.м., в дървена къщичка, изградена през 2005 г. от Община Самоков на пешеходната зона на ул. „Македония” в централната част на Самоков. Бе съобщено, че досегашният наемател е напуснал обекта.

ОбС упълномощи с решението си кмета и общинска администрация да проведат публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинския имот при начална месечна наемна тръжна цена за обекта: 90,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000г./, депозит за участие в търга – 90,00лв., предназначение на обекта: „За офис, кантора, магазин за сувенири, парфюми, аксесоари”. Ще бъде назначена комисия за провеждане на търга, а след провеждането ще се сключи договор за отдаване под наем с него със срок на действие 3 години.