Предлагат училището в Радуил да стане защитено

c3a63084a86cb1275e5471ee7731a235

Съветниците от Самоков на предстоящата си сесия в четвъртък, първа за тази година, ще гласуват решение за селско училище. Конкретно става дума за определяне на защитено училище на територията на община Самоков, съгласно изискванията на Постановление на Министерски съвет. Общински съвет – Самоков предлага на Министъра на образованието и науката Основно училище „Христо Смирненски“ – село Радуил, община Самоков, да бъде включено в списъка на защитените училища за учебната 2021/2022 година.