Предвиждат възстановяване на ролбана

През 2020 г. ще реализира проект за възстановяване на писта за ролбан и стрелбище към нея в парк „Ридо” в Самоков – съобщават от общинска администрация. На този етап идеиният проект е спечелил финансиране от Министерство на младежта и спорта.

Реализацията му ще започне след приключване на процедурите за избор на изпълнител. Предвижда се цялостно преасфалтиране на ролбана, както и изграждане на стрелбище за лятна подготовка на състезателите по биатлон. Подкрепата от страна на Министерство на младежта и спорта е в размер на 100 хил. лв.

До момента в общинския бюджет са постъпили 75 хил. лв., до края на месеца се очаква да бъдат преведени и останалите 25 хил. лв.

Общината е предвидила съфинансиране, заложено в бюджет 2020, в размер на 100 хил. лв.

До момента е изградено входното пространство и е оформена зона за отдих, възстановена е пътеката до ресторант „Къщичките”. През тази година Общината ще подготви и внесе чрез МИГ проект за изграждане на пътека от паркинга при „Къщичките” до Стадиона, която ще бъде предназначена и за лица с увреждания.