Преговорният екип проведе втората работна среща с актива на СДС от Северен централен регион

В конферентната зала на хотел „Янтра“, в град Велико Търново, в изпълнение на решенията на Националния съвет на СДС, от 16.02.2018 год., преговорният екип проведе работна среща с актива на СДС от Северния централен регион . В срещата взеха участие областни и общински ръководства, кметове и общински съветници, членове на СДС.

Бяха обсъдени теми, свързани с коалиционната политика на партията, с визията, както и с бъдещото развитие на СДС.