Правят план за нова Спешна помощ

Общината прави подробен устройствен план /ПУП/ на общински терен, на който ще бъде изграден нов център за Спешна помощ. Теренът се намира в югозападния край на двора на МБАЛ – Самоков. Предвидени са 1000 кв. метра площ. На тях ще се построи нова едноетажна сграда със застроена площ от 600 кв. м. Решение за изготвяне на ПУП и преотреждане на терена бе взето на февруарската сесия на Общински съвет. Съветниците трябва да разрешат теренът да се предостави безвъзмездно на Министерство на здравеопазването.

Идеята е сградата да се оборудва с модерната техника за спешна помощ. Сградата ще бъде с два достъпа. Единият вход ще бъде откъм улицата, а другият ще бъде от досегашния вход за Бърза помощ, като ще се изгради асфалтова алея покрай оградата на болницата, по която ще могат да минават автомобилите.

Освен този терен в момента се разглеждат и терени в Боровец, които също да бъдат предоставени на Министерство на здравеопазването за изграждане на здравен център. Терените, които се обхождат са държавна собственост.

„За момента от Общината са спрели избора си на терена пред вилата на областна администрация. При съгласие от държавното ведомство, Община Самоков ще изготви ПУП и за този терен. Предвижда се центърът за спешна помощ в Боровец да бъде по-малък от този Самоков. Теренът ще бъде с площ от 600 кв. м, а сградата със застроена площ от 400 кв. м.“ – съобщиха от администрацията.