Продължаваме новата година с уверени стъпки към промяната – заяви преди часове началникът на кабинета Лена Бориславова след заседанието на Министерски съвет.

Правителството назначи общо 9 нови областни управители – в Бургас, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Видин, Добрич, Смолян, София-област и Хасково. Областните управители са излъчени от квотата на БСП и „Демократична България“.

 

Дали ще бъде извършена цялостна промяна и преоценка на назначенията на областите управители и консулите, все още не е обсъждано.

За освобождаването на Пламен Георгиев като генерален консул във Валенсия, Лена Бориславова обясни, че политическите назначения трябва да бъдат сведени до минимум, а вместо това България да бъде представлявана и управлявана от хора, които имат най-добрите качества за съответните позиции. Бориславова не посочи точния брой, с който е превишени политическите назначения на посланиците, но заяви, че такива назначения не могат да се извършват тогава, когато конкретните хора нямат качествата.

На днешното заседание правителството назначи девет областни управители, като освободи заемащите досега съответните длъжности.Валери Сарандев е новият областен управител на област Благоевград. Той е заемал същата длъжност от февруари до май месец през 2017 година. В периода от 1996 г. до февруари 2017 г. и от 11 май 2017. г. до този момент Сарандев е бил заместник-кмет на Община Гоце Делчев. Валери Сарандев е юрист по образование.

Стойко Танков е назначен за областен управител на област Бургас. Танков е бил народен представител в 39-о и 40-о Народно събрание. В периода 1995 г. – 1997 г. е бил председател на Общинския съвет на Община Бургас. От 1998 г. до 2000 г. е изпълнявал длъжността председател на Общинската агенция по приватизация в Бургас. Притежава също дългогодишен управленски опит в частния сектор.

Людмила Илиева е новият областен управител на област Велико Търново. Илиева е юрист. Има дългогодишна адвокатска практика, специализирала се е в областта на вещното, семейно, наследствено и облигационно право. Два пъти е избирана за общински съветник в Общински съвет Горна Оряховица, съответно през 2015 г. и 2019 г.

За областен управител на област Видин е назначен Любен Иванов. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат е от Адвокатска колегия Видин. Работил е в сферата на търговската несъстоятелност.

За областен управител на област Добрич е назначен Галин Господинов. От май 2021 г до момента е заместник областен управител на област Добрич. През периода 2018 г. – 2021 г. е бил главен юрисконсулт в Регионално Управление по образование – Добрич. Преди това е бил юрисконсулт във „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Добрич и в „Пътно строителство“ АД-Добрич. Магистър е по право.

Йордан Иванов е назначен за областен управител на област Пловдив. Иванов е юрист по образование. От 2019 г. до този момент е зам.-председател на Общинския съвет в Пловдив. Преди това, повече от десетилетие се занимава с консултантска дейност в сферата на правното обслужване и изработката на стратегически, планови документи и управление на проекти.

За областен управител на област Смолян е назначен Емил Хумчев. От 2019 г. до момента е председател на Общинския съвет в Златоград. Преди това дълги години е бил общински съветник в града. От 2013 г. до 2014 г. е заемал длъжността заместник областен управител на област Смолян. Притежава образователно-квалификационна степен магистър в сферата на хотелиерската и ресторантьорска дейност.

Иван Иванов е назначен за областен управител на Софийска област. От 2014 г. до сега е председател на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и почетен председател на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО – България. В периода 2013-2014 г. е заемал длъжността заместник-министър на отбраната. От 2009 г. до 2012 г. е бил директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната. Служил е също в Генералния щаб на Българската армия. Магистър е по обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини.

Катя Панева е назначена за областен управител на област Хасково. Била е народен представител в 45-о и 46-о Народно събрание. От 2011 г. до 2021 г. е била общински съветник в община Димитровград. От 20 години работи в сферата на фармацевтиката. Има магистърска степен по публична администрация и мениджмънт, европейска администрация.