По 10 000лв. от ПУДОС за проекти на няколко села в Самоковско

Седем села кандидатстват за реализиране на дребномащабни мерки пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

За поредна година Министерство на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която Общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други.

Крайният срок бе 2 март. Проектите към ПУДООС включват дребномащабни марки на стойност до 10 хил. лв., като основно се изразяват в направа на детски площадки и благоустрояване на градинки.

Три села – Доспей, Рельово и Горни Окол, кандидатстват за изграждане на детски площадки.

В село Алино проектът предвижда изграждане на кът за отдих с чешмичка.

Проектът на село Продановци предвижда закупуване и монтаж на спортни уреди. По този начин ще се обогатят дейностите и финкционалността на изградената преди две години спортна площадка в селото. Тя разполага с игрище за футбол, баскетбол и волейбол със съответните уреди. Ако се одобри новия проект, ще бъдат монтирани и фитнес уреди.

С проект за благоустрояване на района около езерото кандидатства село Гуцал. Езерото е естествено и е приятно място за отмора за гостите на селото и за местните жители.

Проект за благоустрояване на пространство е внесен и от село Бели Искър.

Предстои проектите да се оценяват от комисия и да се публикуват одобрените предложения на сайта на МОСВ. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други.

сн.езерото в Гуцал