По-малко приходи в МБАЛ-Самоков

Пред кмета и съветниците, ръководството на болницата докладва, че МБАЛ– Самоков има сключен договор с РЗОК и работи по 123 клинични пътеки. Общият приход на болницата е 4 807 286,66лв., от които 231 201,33лв. от Министерство на здравеопазването по договор за изплащане на субсидии за медицински експертизи осъществени от ТЕЛК  на база блой издадени решения на ТЕЛК. Другата субсидия е за общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни или отдалечени райони. Тази субсидия е била 1 40540лв.

Финансовият резултат през миналата година е балансова загуба в размер на 430 666лв. и се дължи на неплатена надлимитна дейност – 43 917лв. Не са изплатени 136 500лв. за лечението на 273 болни по извънклинични пътеки и неосигурени, преведени в други лебени заведения поради тежко състояние. Посочена е и друга причина – поради преминалите по-малко пациенти през кардиологично отделение – с 330 спрямо 2014г., през вътрешно – с 91 по-малко от миналата година, с 60 по-малко през АГО, с 200 по-малко през детско и други отделения. Заради това има неусвоени средства от РЗОК – София област в размер на 56 223лв. Като причина за балансовата загуба от болницата посочват още увеличението на минималната работна заплата.

Приходите на болницата са намалели с  253 000лв. спрямо миналата година. Глобите от РЗОК – София област са в размер на 65 150лв.

Министрество на здравеопазването е дарило слухов апарат на стойност 4 000,00лв. Министерството обаче не е заплатило извършена надлимитна дейност  и болницата е изпратила писмо до РЗОК, НЗОК и министър Москов.

От фармацевтични фирми са дарени лекарства и консумативи за 17035,95лв., получила е дарение и от БЧК – легла с дюшек, на стойност 19254лв.

На щат са 376 души, 76 лекари, 136 човека е медицинският персонал.

Началник отделенията получават 1 443лв. заплата, сестрите, лаборантите, рехабилитаторите и акушерите от 729лв. до 610,97лв.

През миналата година болницата е работила с 233 легла, от които 5 за бебета. Поради многократно разкриване на допълнителни легла в различни отделения вследствие на повишена заболяваемост или епидемии средният брой на леглата е достигнал до 244. През стационара са преминали 8 868 болни през 2015г., а през 2014г. – болните са били 9 657, т.е. с 789 по-малко през 2015г. 42 пациенти са заплатили в брой лечението си, 6 от тях чужденци, през 2014 г. броят им 52. През миналата година са направени 3 437 диализи, с 757 по-малко от 2014г. Извършени са 1 254 операции, 1 336 през 2014г. Ражданията са 301, 316 са били през 2014г.