По „Красива България“ – интерактивна площадка и рампа за поликлиниката

Общински съвет разреши на администрацията да кандидатства с проекти по Програма „Красива България“. Става въпрос за изготвяне на проекти по обявената кампания за прием за кандидатстване за финансиране за 2019г., за два обекта – „Благоустрояване на градинско пространство и изграждане на интерактивна площадка в ДГ „Самоково” и „Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход МБАЛ Самоков”. Общината трябва да осигури собствено финансиране в размер на 60% от стойността на проектите, а именно за „Изграждане на интерактивна детска площадка в ДГ „Самоково” гр. Самоков – 56 310лв. с ДДС, за другия обект – 40 753лв. с ДДС.