По-високи цени на спортните зали за външни клубове

54754_600

Съветниците на сесията си през миналата седмица гласуваха да се увеличат таксите за ползване на спортните зали в МСАЗ „Самоков“. Това стана чрез промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината във връзка с изменение и допълнение в точка 32 – такси за ползване на МСАЗ „Самоков“ от външни организации. Досега минимални такси за ползване на залите за тренировки са били – основна зала: мъже и жени  –    30,00 лв. / тренировка до 1 час, зала 2 /сутерен/  –  20,00 лв. /тренировка до 1 час, за общинските клубни отбори се заплаща 10% от таксите.

Помощни зали: 6,30 лв. на час с ДДС при заетост на детско-юношески отбори, танцови – залата до 26 часа месечно и други общински формации – 4,00 лв. на час с ДДС при заетост на залата от 26 до 60 часа месечно – 3,50 лв. на час при заетост на залата над 60 часа месечно, извънклубни и частни занимания – 30,00 лв.

Промените са следните: минимални такси за ползване на залите за тренировки: основна зала: мъже и жени 35,00 лв. с ДДС / тренировка до 1 час, зала 2 /сутерен/ – 25,00 лв. с ДДС /тренировка до 1 час.

Имаше предложение и за нови такси за общинските клубни отбори – да се заплаща 10% от таксите, помощни зали:  7,30 лв. на час с ДДС при заетост на детско-юношески отбори, танцови залата до 26 часа месечно  и други общински формации 4,60 лв. на час с ДДС при заетост на залата от 26 до 60 часа месечно, 4,00 лв. на час с ДДС при заетост на залата над 60 часа месечно, зали за аеробика, карате, бокс, – 0,60 лв. на час с ДДС, използвани от сдружения с нестопанска цел, работещи в обществена полза, регистрирани и развиващи дейност на територията на община Самоков. По предложение на съвеника от ГЕРБ Александър Кроснев бе гласувано да не се завишават таксите за ползване на залите от самоковските клубове.