Почистване на столични квартали организира Young Caritas

В желанието си да живеем в една по-чиста и приятна среда, както и в унисон с Глобалните цели за устойчиво развитие към ООН
(https://www.unglobalcompact.bg/?page_id=2890) и стратегията 2030 на ООН, продължаваме с тематичните събития на Young Caritas! Предлагаме Ви и тази седмица заедно да запретнем ръкави, да се раздвижим и да почистим различни столични квартали, като част от кампанията „Да създадем една по-приятна градска среда!
Кога: неделя, 08.11.2020 от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Къде: метростанция Младост 3, при горния изход на метрото
Кой може да участва: Приветстваме хора от всякакви възрастови групи – семейства с деца, учащи и работещи. Нашият екип ще Ви предостави ръкавици и чували за събиране на отпадъци, като през цялото време ще се движим в групи и ще си помагаме в събирането и изхвърлянето на отпадъците.
Какво е plogging: Plogging е дейност, съчетаваща тичането и физическата активност със събирането на отпадъци. Тя се заражда в Швеция през 2016 г., където група ентусиасти започват да се събират и с тичане да почистват различни части от града, в който живеят. Самата дума произлиза от шведските думи „събирам“ (plockaup) и „джогинг“ (jogging).
През 2018 г. терминът и дейността навлизат и в други страни, като често ploggingсъбития се организират на доброволен принцип и по местоживеене.
Чрез plogging се допринася за околната среда, и е добра възможност за тренировка – предоставя възможност и за добавяне на клякане, навеждания и разтягане към основната дейност на бягане и/или ходене.
 Young Caritas е проект, насочен изцяло към млади хора, които вярват в силата на доброто и в собствените си сили да променят света около себе си.

От организаторите