Постоянните комисии са сформирани

Пет и седемчленни ще бъдат Постоянните комисии към Общински съвет. И в това отношение промяна в досегашната структура няма – подчертаха съветници.

В ПК по устройство на територията и еклогия ще членуват – Николай Николов – БСП, Валентин Милушев – ГЕРБ, БДЦ – ВМРО – инж. Перфанов, РБ – ОБТ Емил Кривошиев, “Самоковци за Самоков” – Марияна Дренска. Председател ще бъде Емил Николов.

ПК по законност и обществен ред, т.нар. правна ще се ръководи от Мая Христева. Членове са Светлана Атанасова – РБ, Л. Борисов – БСП, д-р Димитър Панев, Ал. Боев – ГЕРБ.

Пк по финанси и бюджет ще се ръководи от Йордан Стоянов – БСП. Членове са: П. Георгиев, Перфанов, д-р Филчев, Васил Стоянов – Евроророма, Ангел Немов – РБ – ОБТ.

ПК по здравеопазване и социални дейности ще е с председател д-р Димитър Панев от “Самоковци за Самоков”, членове Ирена Гелова – ГЕРБ, БДЦ – ВМРО – д-р Филчев, Ангел Немов – Реформаторски блок – ОБТ, от БСП – двама – Л. Борисов и Бойка Михайлова, Евророма – Мартин Мартинов.

ПК по европроекти, стопански дейности и туризъм ще бъде с председател Светлана Атанасова и членове – Георги Големинов – БСП, Ал. Кроснев – ГЕРБ, Евророма – Васил Стоянов, БДЦ-ВМРО – Християн Попов, Марияна Дренска, Мартин Мартинов.

ПК по образование, култура и спорт ще бъде с председател Антоанета Антонова – БСП, членове – Петър Георгиев, ГЕРБ – Катя Янакиева, Антон Томов – БДЦ-ВМРО, РБ-ОБТ – Васил Зашкев, Евророма – Мартин Мартинов и Б. Михайлова – БСП.

ПК по разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси ще е с шеф Стоимен Перфанов, членове Ал. Кроснев, Н. Николов, Зашкев, Иван Атанасов – Евророма.