Поставиха задачи на селските кметове

Градоначалникът събра всички кметове на кметства. Това е първата им среща след изборите. Те бяха информирани за начина на комуникация и съгласуване на дейностите с администрацията. Първата им задача е да подготвят докладна за най-важните нужди, да се докладват обектите за включване в капиталната програма за бюджета на новата година.

Всеки кмет получи заповед, с която се забранява да бъдат обслужвани административно граждани и фирми, които имат задължения към общинския бюджет. Разяснени бяха правомощията им относно осъществяването на контрол по чистота, опазване на обществения ред и др. , както и възможностите за налагане на глоби за нарушенията. За да може своевременно да се отстраняват повреди и да се подменят осветителни тела, Общината ще закупи още една вишка и ще сформира още един екип за тази дейност. Кметовете бяха инструктирани своевременно да подават заявки за нуждите от почистване, косене и други комунални дейности, за да може да се балансира графикът на общинското звено по ремонт и озеленяване.