Посещение в Германия по проект

„For roma with roma” е проект, който стартира в 20 европейски общини и Самоков е една от тях. Проектът има за цел да представи устойчиви практики в сферата на уязвимите общности. Това се осъществява чрез подписване на договор за партньорство между две от общините по проекта, като целта е, чрез меморандума да се реализират различни инициативи и да се представят успешни практики за реализиране на крайните цели, заложени проекта. Чрез побратимяване на две общини се предвижда реализиране на различни местни инициативи, които след това да бъдат популяризирани в европейски форуми и широко отразени сред европейската общност.
Партньор на община Самоков е германската община Хам. Идната седмица представители на община Самоков – Георги Николов – здравен медиатор по проекта, Ралица Герасимова – гл. експерт „Социални дейности” и Веска Тодорова – гл. експерт „Връзки с обществеността” заминават на тридневно посещение в Хам, където ще бъде направен обмяна на опит. Предвижда се посещение на община Хам, среща с кмета на общината, посещение на училища и неправителствени организации.
Партньорството между община Самоков и община Хам е реализирано в Букурещ в началото на септември миналата година. Здравният медиатор Георги Николов присъства на обща среща с представители на всичките 20 общини и там бяха представени проекто-предложенията за различните инициативи.
От месец януари тази година стартира проектът “For roma with roma”в Самоков. Инициативата на община Самоков в този проект е „Стрийт Арт фестивал”, в който ще бъдат проведени три арт обучения – едното е за изработка на ръчни произведения, другото е за графити, а третото е за писане на песни. Арт ателиетата имат за цел да сближат младежите от различни етнически групи, вкарвайки ги в приятелска и занимателна работна среда, обединени от общи интереси и идеи. Заедно с обучението ще бъде проведен и едноименният фестивал, който ще включва представяне на резултатите от обученията, както и елементи на стрийт култура и концерт.