Пореден впечатляващ успех на ученици от СУ „Отец Паисий“

 

За пореден път от началото на учебната година учениците от СУ „Отец Паисий“ – Самоков доказаха, че са сред най-умните и най-добре подготвените сред своите връстници в цялата област. Съвсем наскоро учениците спечелиха осем златни, 4 сребърни и 4 бронзови медала от състезанието „Математика без граници“, показвайки „безграничните“ си знания и възможности по математика.

На I кръг на Национално състезание по български език и литература, което ежегодно се организира от Сдружението на учителите филолози, учениците се представиха блестящо.
За втори кръг на състезанието се класираха: учениците от I клас, с класен ръководител Екатерина Ковачева: Кристина Зърнева, Дария Ганджулова, Георги Тосков, Георги Чалъков, Андриян Каймаканов, Маргарита Иванова, Ивон Русинова, Елиз Йорданова и Александър Вуков;
II клас, с класен ръководител Магдалина Иванова: Анна-Мария Стринска;
учениците от III клас, с класен ръководител Надежда Керефеина: Мария Петрова, Мариела Благоева, Бояна Пенева, Иван Тодоров и Михаил Пенев;
учениците от IV клас, с класен ръководител Антоанета Механджийска: Ивелина Каньова, Радина Пейчева, Калоян Чаушев, Иван Иванов, Яница Гайдарова.
За втори кръг на състезанието се класираха и Ели Мишева от VI’б клас и Лияна Чифлиджанова от XI’а клас.

На ежегодното състезание „Моята родина“ учениците ни също завоюваха медали – Михаил Пенев от III клас – златен медал, с максимален брой точки; Калоян Серафиев от III клас – сребърен медал и Яница Гайдарова от IV клас – бронзов медал.

„МОСТ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЯТА ЗА КЛИМАТА НА ЕВРОПЕЙСКО И НА МЕСТНО НИВО“ Е НОВИЯТ ОБРАЗОВАТ48283337_1038655896330018_5885479735378575360_nЕЛЕН ПРОЕКТ, по който работи СУ „Отец Паисий“. Проектът е насочен към откриване на възможности за пестене на енергия в училище и се изпълнява съвместно с Националния доверителен екофонд. Целта му е постигане на промяна в поведението на учениците, учителите и непедагогическия персонал към намаляване на потреблението на енергия, съчетано с поддържане на здравословен климат в класните стаи.
В училището са създадени енергийни екипи с участието на ученици от 5 до 11 клас, които възприемат себе си като „енергопросветители“. Първите занятия бяха свързани със задълбочаване знанията на участниците за видовете енергоизточници и ефективното използване на топло- и електроенергията, както и развиване на умения за работа с измервателни уреди.
Осъществиха се и първите енергийни обиколки за измерване на температура, осветеност и нива на въглероден диоксид в различни части на училищната сграда. Целта е така да се набележат и възможните енергоспестяващи мерки.