Помощ за инвалиди

141489497_10159411257454560_8091703107811272443_n

Създаването на достъпна жилищна среда е животоопределящо за хората с трайни увреждания или затруднения в придвижването.

Всяка година се опитваме да намалим принудителната изолация и броя на българите, за които да излязат от вкъщи е предизвикателство. Ако имате такива роднини или съседи, може заедно да им помогнем да се придвижват сигурно, свободно и без притеснения.

До 5 май 2021 г. събираме предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за изграждане на помощни съоръжения в блоковете. Право да подават проекти имат както отделни физически лица, така и сдружения на етажната собственост.

При одобрението се водим на първо място от необходимостта съоръженията да отговорят на изискванията за сигурност и на потребностите на конкретния човек.

През миналата година с 1,8 млн. лв. финансирахме поставянето на 38 стълбищни и 12 вертикални подемника, пет рампи и два асансьора. По втория компонент на програмата преустроихме автомобилите на седем души, за да могат да шофират спокойно. На хората с увреждания, които желаят, можем да покрием и преминаването на шофьорски курс.

Пресцентър на МТСП