Помощ за болни, почасови грижи за инвалиди

С минимални суми ще се помогне на болни. 1000лв. ще се дадат за лечението на Калин. Остналите суми варират от 100 до 420лв.  Средствата ще се дадат по молби на жители на града и селата. Проекторешението за сумите бе изготвено от Постоянната комисия по здравеопазване.

По докладна записка на кмета Георгиев общинските съветници взеха решение, с което дадоха съгласие община Самоков да кандидатства за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ по програма „Активно включване”, което ще даде възможност на повече лица с увреждания да получат почасова помощ. Програмата е за лични асистенти и по нея ще бъдат включени повече лица. До момента над 300 човека са се възползвали от услугата.