Помощи по решение на съветници

На сесията си миналия четвъртък съветниците взеха решения за отпускане на средства за лечение на самоковци. Ще бъде дадена и финансова помощ в размер на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/ на семейство за извършване на инвитро процедура. Останалите помощи са по 500лв.,  400лв.,  300лв., 200 и 150лв.   Съветниците отказаха помощ по молба от Хр. Манчев, В. Бонева и други с мотива, че няма правно основание.