Полицията се отчете

“Разкриваемостта на престъпленията е важен показател, но препоръчвам да се акцентира на превенцията, за да се намали броят им” – това заяви директорът на ОДМВР – София област на днешното заседание в РУП – Самоков за представяне на отчетния анализ за работата на управлението през 2016 г.

Отчет – анализът бе представен от зам.-началника на РУП – Самоков, Филип Благоев.

В категория престъпления срещу личността, където спадат убийствата, изнасилванията, блудствата, грабежите и телесните повреди се наблюдава намаляване на броя на регистрираните случаи, като за отчетния период няма регистрирани убийства, изнасилвания и блудства. Грабежите, поради своята висока обществена опасност също спадат в тази категория. За 2015 са извършени 6 грабежи, като 4 от тях са разкрити. По отношение на нанесени телесни повреди са заведени 18 случая. Извършителите са известни, по случаите се работи до приключване на производствата.

Директорът на ОД на МВР Мариета Иванова изрази становище, че във връзка с анализа на този вид престъпления може да се даде една много висока оценка за работата на Районното управление в Самоков. Тези показатели говорят за добра екипна работа и незабавна реакция по горещи следи. Най-сериозен дял от заведените престъпления са престъпленията против собствеността. Най-голям дял е този на кражбите, като има сериозно завишение спрямо предходната година, но има завишение от 1% в разкриваемостта им.

Констатирано бе, че много добре се работи по отношение на измамите, като тук има разкрити 4 случая, които по принцип са трудни за разкриване.

С 40% са намалели случаите на кражба на МПС, въпреки статистиката за страната. По отношение превенцията на престъпленията срещу собствеността, както и за повишаване на разкриваемостта им, са предложени комплекс от мерки, които включват правилното разпределение на силите и средствата, след изработване на анализ на оперативната обстановка, провеждането на специализирани полицейски операции, привеждане в известност на криминалния контингент, активно наблюдение и др.

През 2015 година се регистрирани 12 случая на заловени с наркотични вещества. Превенцията на употреба и разпространение на дрога ще бъде един от основните приоритети за работа на полицията в Самоков през тази година.

През отчетния период е намаляла детската престъпност, което е тенденция през последните години.

В частта на отчета за престъпления от икономически характер са образувани 26 досъдебни производства, като всички са срещу известен извършител. Производства се образуват само за сериозни във финансово отношение нарушения, за останалите се съставят актове за административни нарушение, при които полицията също оказва съдействие.

За 2015 година са иззети 210 023 къса цигари, 23 кг тютюн и 670 л алкохол без акцизен бандерол.

718 са съставените актове от охранителна полиция опазване на обществения ред, по закона за личните документи, за домашно насилие, хулиганство, частна охранителна дейност, взривни вещества и боеприпаси. По закона за движение по пътищата са съставени 816 акта и 670 фиша. Контрола и превенцията по пътищата също ще бъде сред приоритетите в работата на РУП.

Кметът Владимир Георгиев подчерта, че взаимодействието на Общината и полицията е на добро ниво, но има възможност още да се подобрят нещата. Кметът поиска по-сериозно съдействие за регулиране на паркирането в Централна градска част, както и да се вземат мерки за колите, които се складират в двора и около полицейското управление, за да може общината да разшири улиците около сградата и да осигури повече паркоместа. По отношение на превенцията община Самоков е отделила 60 хил. лв. в бюджета за изграждане на видеонаблюдение. Идеята е и на входно-изходните артерии на всяко населено място да има камери.

Кметът зададе въпрос и от името на жители от Първи квартал и кв. „Възраждане” , относно високия процент посегателства към имуществото им.

“Желателно е да се организират повече приемни по селата и по кварталите, за да могат гражданите да се почувстват защитени” – констатирано бе още по време на дискусията за отчета.