Полицията отчете дейността си

Съветникът Светлана Атанасова апелира да се направи паркинг за колите, смачкани от катастрофи, за да не бъдат в центъра на града, пред очите на деца и туристи

На сесията на Общински съвет шефът на полицията Васил Попов отчете дейността на униформените от началото на годината досега. От властимащите получи адмирации и предложения. Едно от тях бе на съветника Светлана Атанасова, която апелира колите, които са пред полицията да бъдат преместени на паркинг, на подходящо място, за да не се виждат смазаните от тежки катастрофи превозни средства от децата и туристите, които минават в центъра на Самоков.

„Всички колеги чухме добрите резултати, които отчетохте. Имам един въпрос, който е към Общината и към Вас. През центъра на Самоков минава голям поток от туристи, които посещават Музея и централната градска част. Също и граждани, деца и т.н. минават покрай колите от катастрофи, оставени пред полицията. Доста смущаваще е гледката пред Полицейското управлението заради колите, които виждаме там, оставени вследствие на пътни произшествия. Може би е редно да се намери друг паркинг и може би не им е мястото точно на центъра на града в това състояние. Предстои саниране на сградата и предполагам визията на полицията ще е съвсем различна. Може ли да се помисли и за преместване на пострадалите от катастрофи коли, да не се оставят пред полицията?“ – постави въпросът Атанасова.

Началникът на полицията се ангажира да обсъди поставените му въпроси с ръководството на Областна дирекция на полицията и за възможността а бъдат изместени по надлежния ред.

Както писахме, Васил Попов бе назначен за шеф на полиицята в Самоков на 23.01.2017г. „Целта на настоящия отчет е да запозная общинските съветници с постигнатите резултати в обслужваната територия, както и с по-характерните случаи“ – сподели Попов.

Цялостната дейност на територията на община Самоков се извършва от служителите на охранителна полиция и криминална полиция във взаимодействие с разслдеващите полицаи. За календарната 2017г. са заложени доста приротети, сред които утвържздаване и поппуляризиране и реализиране на заложените задачи по приближаване на полицейското обслужване до населението, активизаране на преватнивната дейност, осигуряване на обществения ред и на безопасност на движението, недопускане на терористични прояви, стриктно спазване правата и оснвооните свободи на човека, закрила на детето и недопускане на домашно насилиие, контрол върху разпространението на наркотици. Началникът на полицията посочи, че в резултата на набелязаните приоритетни задачи голяма част от извършителите на нарушения са заловени и срещу тях са предприети наказетени действия.

В отчета си Васил Попов посочи още, че и през 2017г. са продължили опити за въвъждане в заблуждение и измами на хора, предимно пенсинери чрез телефонни обаждания с предложения за печалба, като има и осуетите такива опити.

Общият брой на престъпленията през 2017г. досега е 425 броя, а през миналата са били 332.

Регистиран е значителен спад на престъпленията, регистрирано е едно убийство, няма регистрирани грабежи, 112 са регистрираните кражби.

От началото на 2017г. досега полицейските служители са установили и иззели следните количества стоки без акцизен бандерол при общ брой на проверки 124, при 102 за миналата година; установени са и иззети 50 467 къса цигари при 23 477 за миналата година, установени и иззети са 151кг. нарязан тютюн при 59кг. за 2016г. , установени и иззети са 363 литра алкохол при 241 литра за миналата година.

Доста тревожна е статистиката относно водачите, употребили наркотични вещества. Установените водачи на МПС, управлявали употребили наркотици са 53. През миналата година са едва 5 – посочи в доклада си Васил Попов.

Досега, през 2017г.,са установени 116 водачи на МПС, управлявали след употреба на алкохол1 за миналата година са 101. Като цяло административно-наказателната дейност по Закона за движение по пътищата и кодекса на зстраховането се е повишила в сравенение с миналогодишни периоди, за което бяха посочени следните цифри: общ брой на съставените АУАН през 2017г. – 1 882броя /при 1 2 34 за мината година/, общо съставени фишове за тази година – 751, при 703 за миналата година. Спрените коли заради техническа неизправност, липса на „Гражданска отговороност, без талели са 61 до момента от началото на годината. За миналата година са били 31.

Регистрирани са 153 катастрофи, тежките ПТП-та досега са 7, при които има трима убити и 8 ранени.

Тревожна е статситиката и за лица, придобили или държащи наркотици. От началото на тази година са установени общо 21 лица, съхраняващи наркотични вещества.

С превантивен характер и с оглед недопускане на престъпления и нарушаване на обществения ред са осигурени патрули в определени часови диапазони и в селските райони. Периодично се провеждат специализирани полицейски акции. От началото на година досега са проведени 154 полицейски операции, при проведени общо 132 за миналата година.

Районно управление на полицията – Самоков обслужва най-голямата по численост и теротирия община в Софийска област с 22 села, 26 вилни зони, 3 туристическикомплекса, има общо население около 40 000 души. В РУ са структурирани две групи „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“, обособени са два участъка в Боровец и в Седми квартал. Съществуват пет вакантни длъжности .

Светла Атанасова взе също отношение по темата:“ Всички колеги чухме добрите резултати, които отчетохте. Имам един въпрос, които е към общината и вас Потока от туристи и граждани в града посещават музея и централната градска част и доста смущаващо е състоянието пред управлението, тоест  колите които всички виждаме там в следствие на пътни произшествия . Може би е редно да се намери друг паркинг и може би не им е мястото точно на центъра на града в това състояние. Предстои саниране на сградата и предполагам визията , че ще изглежда по съвсем различен начин“-сподели Атанасова

Началника на полицията се ангажира да  обсъди поставените му въпроси с ръководството на Областна дирекция за възможността им да бъдат изместени  по надлежния ред.