Полицията в акция „Ваканция“

Започва традиционната акция на полицията “Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”. Тя започва на 15 юни и ще продължи до 31 август.

В дните до 30 юни ще се проведат специализирани полицейски операции в дните с планирани ученически празненства за официалното закриване на учебната година, като в районите на учебните заведения полицейското присъствие ще бъде засилено. През месеците юли и август полицейските операции ще се насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т. ч. и деца и контрол над използването на детски обезопасителни системи и обезопасителни колани.

За водачите и велосипедистите, управляващи ППС по тротоари или пешеходни пътеки, безкомпромисно ще се прилага Законът за движение по пътищата. Съвместно с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, РИО София- регион и училищните ръководства ще се осъществяват действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци. Проверки ще се извършват и по отношение техническата изправност на автобусите. При установяване на нарушения незабавно ще се прилагат съответните законови мерки.