ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

                                                       

 

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

 

В деня на Световния ден на туризма – 27 септември, поздравявам всички, които са ангажирани  професионално в този икономически сектор. Той е един от най-значимите за утвърждаване авторитета на България пред света, защото туристическата индустрия има голяма роля за устойчивия икономически растеж, за осигуряване на заетост, за ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда, за популяризиране на културни ценности и за установяване на добри взаимоотношения между държавите за мир и сигурност.

Туристическият сектор е един от най-важните за глобалното развитие на света. През месец януари Световната организация по туризъм обяви в Мадрид 2017г. за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие“ по решение на Генералната асамблея на ООН. Това е и мотото на днешния Международен ден на туризма.

 

Самоковска община има възможности и природни дадености да бъде целогодишна туристическа дестинация и съм убедена, че с усилията и професионализма на всички колеги, както и със съдействието на Община Самоков и на всички наши партньори, ще се справим с предизвикателствата и ще дадем своя принос за развитието на туристическата индустрия.

Пожелавам на всички здраве и професионални успехи!

 

Честит празник!

 

Светлана Атанасова – председател на Съвет по туризъм – община Самоков