Платено паркиране и в Самоков, и в Боровец

За нарушители – сгоби и глоби

Днес съветниците гласуваха с положителен вот докладна записка на общинска администрация. Според нея в Самоков и Боровец вече ще има синя зона. Новите правила се отнасят за леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 2.5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа.

Съгласно приетите изменения и допълнения на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков, 1 лв. с ДДС ще струва едночасовият платен престой в централната градска част на Самоков и 1.50 за Боровец. Сумата трябва да бъде платена предварително чрез закупуване на билет от паркинг автомат, талон или SMS.

Според приетите разпоредби, режимът на платено паркиране  ще бъде валиден от 8.00 до 18.00 часа в работни дни отчитането на времетраенето на паркираните МПС, заплатили таксата с SMS, се осъществява от лица обслужващи синята зона, определени от кмета на община Самоков.

Цената на месечния абонамент в Самоков е 50 лв. с ДДС, а за Боровец 90 лв. При режим на паркиране от 8.00 до 22.00 часа в курорта става 100 лв. Годишният абонамент е съответно 500, 900 и 1 000 лв. за споменатите по-горе случаи. Живущите или наемателите на жилище, което се намира в обособените сини зони имат възможност за платено или безплатно паркиране на притежаваните автомобили. Ще им бъде издаден безплатен пропуск, а за втори и всеки следващ автомобил ще заплащат 60 лв. с ДДС с постоянен режим на паркиране от 0.00 до 24.00 часа.  Такъв пропуск няма да се издава на лица, притежаващи гараж или гаражна клетка в жилищен блок или собствен имот, попадащ или в непосредствена близост до зоните за платено паркиране, което се доказва с попълнена от собственика/ползвателя/ декларация. Също така и на собственици на гаражи, които са променили предназначението им. При недостиг на паркоместа в близост до местодомуващите, право на преференциално паркиране по постоянен или настоящ адрес с пропуски имат първите заели паркоместата, а останалите паркират на други места в „синя зона”.

Правилата касаят и платено паркиране със служебен абонамент. Според приетите критерии, броят на местата за платено паркиране “служебен абонамент” не може да надвишава 30 % от броя на паркоместата в „синя зона”, с изключение на паркингите със специално обозначение. От такъв ще могат да се възползват физически и юридически лица, осъществяващи дейност в имот, попадащ в синята зона или в непосредствена близост до нея. Служебният месечен абонамент за паркиране на конкретно паркомясто за часовете от 8 до 18 часа в Самоков и 20 лв. с ДДС в Боровец. За режим на паркиране от 8.00 до 22.00 ч. в курорта шофьорите трябва да заплатят 50 лв. Цената на годишния служебен абонамент „Синя зона” е  200 лв. с ДДС и на двете места с платено паркиране, а в Боровец за времето от 8.00 до 22.00 часа достига 500 лв.

При констатирано нарушение ще се поставят скоби.  Освобождаването на блокираното МПС ще се извършва от служителите, обслужващи „синята зона”  след заплащане на такса в размер на 30 лева с ДДС, както и дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране, за което служителите на място издават касов бон.

Това може да стане не по-късно от половин час след получаване на искането от страна на водача или собственика на превозното средство и след заплащане на дължимите разноски.

При повреждане на скобата в случаите на предходната алинея или по друг начин, на извършителя се налага глоба.

Само трима от общинските съветници гласуваха „Въздържал се“. Според коментара на съветници новите правила за паркиране ще създадат нова финасова тежест на самоковци.