Планират средства за ремонти и нови обекти

В петък, на предстоящата сесия на Общински съвет – Самоков, по искане на кмета Владимир Георгиев, местният парламент ще гласува отпускане на средства от общинския бюджет. Има предложение на Постоянните комисии с решение на Общински съвет да се увеличи планът в дофинансирането в  дейност “Общообразователни училища“ със сумата от 115 914 лв. Промяната е свързана с изпълнението на одобрен проект на Общината по Програма „Красива България“ за текущ ремонт на ОУ „Димчо Дебелянов“ в село Говедарци.  Той е на обща стойност 299 871 лв. Съфинансирането от страна на Община Самоков е 67 % от бюджета на проекта, т.е. 200 914 лв., като сумата се разделя по следния начин – 115 914 лв. да се осигурят от „Резерв за непредвидени разходи, 85 000 лв. от резерва за нерегулярни разходи от дейност “Образование”.

С 50 000лв. ще се увеличи финансовият план за здравеопазването. Промяната е с цел финансово подпомагане на общинската болница «МБАЛ-Самоков» ЕООД, във връзка с докладни записки от прокуриста на дружеството д-р Скелина. Община Самоков да поеме разходите за жива охрана на сградата на общинската болница с цел осигуряване на сигурност на персонала и пациентите, както и да подпомогне заплащането на разходите за хигиенизиране на сградата.

В списъка за капиталови разходи ще се добави нова позиция. С общински пари ще се плати за изработване на технически проект за обновяване и изграждане на екомаршрут от Туристическата градина в  Самоков през Чакърови поляни към Шишманово кале. Стойността на проекта е 15 000лв.

За 48 747 лв. ще се монтират експериментално два подземни тройни контейнери в Боровец и Самоков.

За изработка, доставка и монтаж на вертикален хидравличен подемник ще се гласуват 14 000 лв. Асансьорът е предвиден за сградата на бившия партиен дом. С него ще се осигури достъпна среда на хора с увреждания при посещения на библиотеката „Паисий Хилендарски“ и Художествената галерия. Община Самоков кандидатства с проект на стойност 64 000 лв. пред Агенцията за хора с увреждания, като съфинансирането е 14 000 лв.

За доизграждане на системата за контрол в Общината се искат до 3 828 лв. За облицоване постамента на паметника на Петър Попангелов – старши трябват 3 155 лв.