Планираната сесия през ноември е другата седмица

obshtina

През ноември съветниците ще се съберат на сесия. Планирано е да си дадат среща на 26.11.2020г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при обичайния дневен ред – предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков, докладни записки на кмета, точка три е за изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, има и точка „Разни“. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 23.11.2020г. в сградата на Общината. Почти всички точки от протоколите на Постоянните комисии се приемат с мнозинство от всички съветници, независимо от политическата партия, от която бяха избрани. Не са налице конфликтни изказвания и питания и е видно единомислие между съветници и общинска администрация.