Питаха кмета дали е хванат крадеца на парите от общинската каса

Съветникът Васил Зашкев внесе официално питане към кмета Владимир Георгиев за откраднатите 50 000лв. от общинската каса

Кметът: Прокуратурата работи по въпроса

На днешната сесия на Общински съвет бе внесено питане от общинския съветник Васил Зашкев. С него започна заседанието. Въпросите на съветника са свързани с откраднатите от общинската каса близо 50 000лв. преди една година и причините, поради които все още не е установен крадецът.  „Направи ми впечатление, че кметът през цялото време наричаше кражбата „посегателство“ – коментира след сесията Иванка Попова.

Питането е със следния текст:

„Преди повече от една година беше извършена кражба на 48 000.00хил.лв. от сградата на Община Самоков. Във връзка с това ви питам следното:

Има ли вътрешни правила за съхранение на пари? Защо в касата на Общината е имало налична толкова голяма сума, която не е съхранявана в банка? Нарушени ли са правилата за съхраняване на парични средства и има ли виновни служители за това и ако има такива, наказани ли са? Кой ще възстанови откраднатите пари и считате ли, че като ръководител на общинска администрация сте упражнили необходимия контрол?“.

Кметът Владимир Георгиев в отговор каза, че в деня на кражбата – нощта на 11. 04. 2016г. срещу 12.04. са отчетени приходи от местни данъци и такси в размер на 20.375лв., приходи от наем на терени – 21 хил.653лв. , възстановени консумативи от наематели на кабинети от поликлиниката –  5.636лв, имало е и остатък от 1 521лв. „В деня на посегателството изтичаше крайният срок за заплащане на наеми от Боровец.  Редът за отчитане  на събраните приходи е броене на парите  от всеки подотчетен касиер, писане на фактурите по вид на плащане, изготвяне на приходни  и касови ордери, след което главният касиер изготвя вноските към бюджета в два екземпляра.  Тези действия се извършват в края на деня в главната каса на Общината след отчитането на събраните суми от касиерите“ – обясни кметът.

Той оповести също, че в деня на кражбата, понеже била събрана значително по-голяма сума,  се е наложило да бъде обработвана след края на работното време. Това наложило и съхранението на парите в касата до предаването им на следващия ден в банката. Кметът заяви още, че са били взети всички необходими мерки  за сигурността и охраната на кабинета, на вратите, ключалките,  прозорците. Всички указания и мерки за безопасност  в този ден били спазени.

Кметът потвърди, че по време на кражбата е имало и жива охрана.

Той поясни, че „посегателството“ е извършено с взлом  с помощта на специални режещи  техники  и способи. След подаден от Общината сигнал,  по случая е образувано досъдебно производство  – №31 от 2016г.по описа на Областна дирекция  на МВР-София. Общината е искала информация за работата по случая. С постановление от 23.02. 2017г. на Районна прокуратура –Самоков са възложени на оперативно издирвателните органи на РПУ -Самоков  да извършат  издирване на извършителя  на престъплението.

„При събиране на достатъчно данни, материалите ще бъдат предадени на съответния разследващ орган от Районна прокуратура-  Самоков, а ние ще бъдем незабавно уведомени. Уведомени сме, от районния прокурор, че разследването частично е прекратено и към момента се води срещу неизвестен извършител до събиране на нови доказателства и провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия  в РПУ-Самоков“ – заяви кметът Георгиев.

Съветникът, задал питането посочи, че както е и очаквала самоковската общественост, виновни няма, парите също ги няма. „Не чух от кмета счита ли, че е упражнил необходимия контрол по отношение на  вътрешния ред за съхранение  на средствата, не чух относно вътрешните правила – има ли виновни длъжностни лица, не чух виновни ли са, наказани ли са. В крайна сметка 48хил.лв.  от парите на данъкоплатците от Самоков ги няма. Г-н кмете, аз пак повтарям въпроса си – считате ли, че като ръководител на общинска администрация,  сте упражнил необходимия контрол ?“ – попита съветникът Зашкев.

„Ще припомня само един от основните принципи в нашата държава – разделението на властите. „Дали има виновни – да каже това е изцяло в прерогативите на Районна прокуратура и на досъдебните органи. Когато те излязат със съответния акт, ще ви информираме. В момента се води производство“ – приключи темата кметът Вл. Георгиев.

Припомняме, че след кражбата петима заподозрени бяха задръжани за разпит в Областна дирекция на МВР – София. Един от задържаните беше Димитър Прасков – общински служител. Бе му повдигнато работно обвинение. Впоследствие Прасков беше освободен и от Прокуратурата заявиха за сайта „Самоков инфо“, че той е невинен и че няма доказателства спрямо него. Към днешна дата Прасков е на работа в Общината, през зимата работеше на касата на най-оборотния общински паркинг – пред кабинковия лифт в Боровец.