Перник отказа боклука на Кюстендил и Дупница

Регионалното депо в Перник няма да приеме битовите отпадъци на други 4 общини от Югозападна България. Това е категоричното решение на кметовете на общините от област Перник, взето на работна среща днес.
Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за област Перник не прие предложението за сключване на договор за временно депониране на битови отпадъци, генерирани от територията на част от общините на сдружението РСУО „РИЛА ЕКО“ , което включва Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, както и на Община Кюстендил.
„Мотивите за отказа са, че Регионалното депо за битови отпадъци в Перник има вместимост 185 000 тона, които трябва да поемат боклука на всички общини от региона за срок от 5 години. В получените писма не се пояснява каква е продължителността на периода, в който другите общини имат нужда битовите им отпадъци да се сепарират и депонират. В част от тези общини текат съдебни дела, които възпрепятстват изграждането на такива депа. Следващият мотив е, че сепариращата инсталация в депото в Перник е изчислена така, че да обработва около 37 000 тона годишно. Ние като сдружение нямаме проектна готовност и яснота за финансирането на втора клетка, с която да продължи депонирането на отпадъците от нашата област“, каза пред журналисти кметът на Перник Вяра Церовска.
Тя поясни, че от направена проверка е видно, че част от общините, които се обръщат за помощ към Перник, имат големи задължения към РИОСВ.
„Възниква въпросът как те ще се справят с последващите си отчисления, които ще се превърнат в задължения и на Община Перник, ако те депонират отпадъците си тук“, посочи кметът на Перник и допълни, че следващият аргумент е предстоящата рекултивация на старите депа във всички общини на местното сдружение.
„Това е период, в който местните общини ще депонират повече отпадъци в Регионалното депо. Ние разбираме големия проблем на кметовете на другите 4 общини и предизвикателството, пред което са изправени, но не можем да си позволим да отворим Регионалното депо за техния отпадък“, каза още градоначалникът. Тя беше категорична , че основният проблем трябва да бъде решен от Министерство на околната среда и водите, което да се намеси с ясно становище за ускоряване на процесите по места така, че общините да отговорят на условията, налагани от Европейската комисия и да не търпят санкции.

м.юни, 2017г., източник „Глашатай“