Пари за ремонти. 45 000лв. за басейн на хотел

Съветниците гласуваха да се дадат от общинската хазна 50 000лв. за ремонт на кметските помещения – кабинет и зали. Предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси гласи:

“4. Добавя нова позиция «Изработка, доставка и монтаж на мебелно и интериорно обзавеждане за нуждите на общинска администрация» на стойност 31 880 лв. във функция 1 „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” в § 52 – 05 „Придобиване на стопански инвентар, като за целта намалява плана в същата дейност в § 10-20 «Външни услуги» със същата сума.

Промяната се налага в изпълнение на проект за обновяване на обзавеждане в кабинети 315 и 317 в сградата на Общинска администрация на обща стойност 50 589 лв., като предвиждаме поетапно изпълнение за две години“.

По време на сесията, във връзка с питане на общинските съветници за какво точно са парите, градоначалникът поясни, че ремонт в кабинета на кмета не е правен от 40 години, от времето на строителството на Общината.

Разговор се проведе и по повод исканите от администрацията 45 бона за ремонт на басейна в общинския хотел. Не за пръв път общинският хотел става повод за разговори по време на сесията. Общинският съветник инж. Петър Георгиев напомни, че хотелът е с много проблеми и настоя фирмата, която го изгради – ГБС, да се включи “в черен списък, каквато е практиката в нормалните градове и държави” – напомни инж. Георгиев. Съветниците припомниха също, че са гласували нееднократно пари за хотела. От общинска администрация поясниха, че ремонтът е спешен, защото има и порязани деца заради липсващи плочки в басейна.

Съветниците настояха да се сключи договор с фирмата изпълнител на сторителните дейности и да се поиска гаранционен срок, посочен в закона, а не както е при предишната фирма за пет години.

/С/