Пари за носилка в линейката, за книга и за театър и 45 бона от хазната за ремонт на басейна в общинския хотел

Според намеренията общинските съветници на сесията си на 30-ти юни ще гласуват увеличение планираните разходи за здравеопазване с 12 000лв. Със средствата ще се дооборудва линейката на МБАЛ – Самоков с електромеханична платформа, сгъваема носилка-тип стол и гръбначна носилка. Ще се гласува предложението за добавяне на нова позиция “Изработка, доставка и монтаж на мебелно и интериорно обзавеждане за нуждите на общинска администрация» на стойност 31 880 лв.

“Промяната се налага в изпълнение на проект за обновяване на обзавеждане в кабинети 315 и 317 в сградата на Общинска администрация на обща стойност 50 589 лв., като предвиждаме поетапно изпълнение за две години” – поясняват общински съветници.

За два храсторези са потребни 2 760 лв. Ще се гласуват пари и за доизграждане и поддръжка на съществуващата система от камери за видеонаблюдение. Общинска администрация иска пари и за басейна на хотел “Арена”. Според докладна на заместник-кмета Васил Сайменов басейнът има необходимост от незабавен ремонт.  Ремонтът по предварителни данни ще излезе 45 000лв.

Съвтниците се готвят да фиксират цени и за почистване на гробове. Сумата за единечен гроб да бъде 5лв., за двоен гроб – 10лв.

За новата си книга „Доближаване до истинската биография на Паисий Хилендарски + Носталгия и надежда”, Иван Ненов иска 4 938 лв. Режисьорът Любомир Малинов е депозирал молба, свързана с реализиране на моноспектакъл по разказа на Екатерина Попова „Дерето на елхите”, в Младежкия дом. Предложението на Постоянната комисия е да се отпуснат 1500 лв. По молба от Борислав Искрев – ръководител на фолклорна танцова формация “Самоков” Общински съвет ще дискутира отпускането на 1350лв. за закупуване на пет  традиционни мъжки костюми.