Пари за нова техника

На ноемврийската си сесия съветниците от Самоков гласуваха единодушно за отпускане на средства за нова техника.

Чрез решението се даде право за промени в бюджета на Община Самоков за 2021г . Новите намерения са за закупуване на ремарке за 12 000 лв., за лекотоварен автомобил 1+1” – 22 000 лв., товарен камион – 45 000 лв., професионална миялна машина” за 7 500 лв.

Съветникът Васил Благоев попита за какво е тази техника.

„Аз ли да отговоря?“ – попита на свой ред председателката на ПК по бюджет и финанси Надка Янакиева. „Ние сме дали одобрението си на заседание, вие решавате. „Добре, ремаркето е за извозване на машината по града, да не ходи на самоход, товарният камион е за събиране на отпадъци по града, листа, почистване, лекотоварният автомобил, мисля че е за приюта за кучета, който ще се предостави на Община Самоков, професионалната машина е за Домашния патронаж“ – каза Н. Янакиева – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към ОбС Самоков.