Пари за детската градина в „Петър Берон“

 

Кметът Владимир Георгиев и директорът на детска градина „Пролет” Искра Радева взеха участие в конференция на тема „Инвестираме отрано в укрепване на системата за ранно детско развитие, която се проведе вчера в зала 8 на Националния дворец на културата, организирана от Министерство на труда и социалната политика и Световната банка.

През първата част на конференцията бяха представени данните от няколко проекта, реализирани в България с цел насърчаване на ранното детско развитие и готовността за училище, особено сред уязвимите групи. Проектът за социално включване приключи в края на 2015 година и чрез него Световната банка реализира инвестиции в социална инфраструктура /най-вече детски градини и детски центрове/ и услуги, с цел подобряване на училищната готовност. Чрез този проект  бе изграден Корпус за предоставяне на социални услуги и детска градина в двора на училище „Петър Берон”.

Корпусът за предоставяне на социални услуги заема част от новоизградената постройка. Той е оборудван и със средства, осигурени чрез външно финансиране се осигурява заетост на специалисти, които предоставят различни видове социални услуги, здравни консултации, семейни консултации и др. Корпусът за предоставяне на социални услуги спечели финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 338 524 лв. и е за срок от 32 месеца.

„Ще бъдат назначени помощен персонал и специалисти – педиатър, стоматолог, акушер – гинеколог, логопед, специален педагог, рехабилитатор и др. Казусът е, че почти 2/3 от сградата са предвидени за детска градина. До момента е приключила дейността, която се финансира от Проекта за социалното включване и е направена постройката и са обособени помещенията. Кметът напомни на конференцията, че е необходимо ново финансиране, чрез което да се изгради детската градина, както и че е потребно да се направи електрическата мрежа, ВиК мрежата, шпакловка, боядисване, поставяне на подови настилки, обзавеждане. Всички необходими ремонтни дейности възлизат на сериозна сума, която Общината в момента не може да задели” – казаха за сайта „Самоков инфо“ от общинска администрация.