Парите в новия бюджет, ще се вдигнат ли и с колко налозите в Самоков

За какво ще се харчат пари през тази година, какви ще са новите данъци – тези и още много финансови теми очакват мненията на самоковци. Общинска администрация съобщи на сайта си, че общественото обсъждане ще се проведе на 15 януари от 17 часа в Заседателната зала на V-ти етаж в сградата на Общинска администрация. Канят се граждани, неправителствени организации, представители на бизнеса и всички, които имат интерес към темата. В прикрепен файл към поканата общинска администрация на сайта си е оповестила подробна информация по различни пера в бюджета, включително за предвидените пари за култура, строителство и т.н.