Още улици в „Синя зона“

Не се прие предложение на съветника Светлана Атанасова за отлагане на решението, за да бъде направен анализ на резултата и да се прецени доколко се защитават правата на самоковци

На сесията си в четвъртък съветниците обсъждаха докладна на администрацията. Тя бе свързана с разширяване на „Синята зона“ в Самоков. Става дума за улиците около пазара – ул. ”Хан Кубрат”,  в участъка от ул. ”Отец Паисий” до ул. ”Цар Борис III”;  ул.”Иван Вазов”, в участъка от ул.”Македония” до ул.”Софроний Врачански„, паркинг, на ъгъла на ул.”Шейново”  при ул.”Търговска”; пряка, между улица „Житна Чаршия” и бул. „Искър” /под пицария Бонита/; пряка, между бул.”Искър” и ул.”Ген. Веляминов” /под магазин „Ивенти”/; л.”Ген.Веляминов”, от ул.”Житна Чаршия” до ул.”Търговска”, вкл. и паркинга до бившия „Ловно-рибарски магазин”; ул.”Христо Захариев” /от кафе „Мишел” до ул.”Търговска”/.

Преди гласуването имаше дискусия и зададени въпроси към кмета. В отговор градоначалникът каза, че не става реч за разширяване на синята зона, а новото му предложение е в границите на гласуваната вече от общинските съветници синя зона. Живеещите на ул.“Хан Кубрат“ са поискали улицата им да влезе в зоната с платено паркиране.

Общинският съветник Светлана Атанасова предложи да се отложи решението за 6 месеца, в които администрацията да направи анализ на резултата от въведената вече синя зона и да се прецени ефективността предвид защитата правата на самоковци. „Да си дадем 6-месечен срок за взетите от нас решения, относно зоната за платено паркиране, след което от общинска администрация да направят задълбочен анализ за получените резултати, но не само финансови, а подробно – като организация, защита правата на гражданите и т.н.“ – предложи Светлана Атанасова. Предложението на Атанасова не бе прието от съветниците и администрацията.

От администрацията напомниха, че на живеещите в границите на синята зона се издават пропуски, а работещите в този периметър срещу 20 лева месечно или 200 лв. годишно, също могат да получат пропуск.

Бе задеден въпрос ще има ли паркинг за служителите на Общината, тъй като сега повечето паркират по улица „Цар Борис III“. Тя посочи, че има подписка от живущите срещу ежедневното задръстването на улицата от автомобили. Кметът отговори, че служителите на Общината заплащат на общо основание.

Съветници попитаха обмислен ли е вариант за по-кратковременно спиране около пазара с цел покупки. Бе оповестено, че има недоволство и от живеещите и в селата, на които се налага да спрат за 10-15 минути, за да си напазаруват, а трябва да заплатят един лев. В отговор кметът Георгиев обясни, че когато паркирането се заплаща чрез автомат, съществува възможност да се пуснат 50 стотинки за престой от половин час.

Общинският съветник Николай Николов обърна внимание, че голямата част от улиците в центъра са много тесни и след като се блокира пазара, паркирането по тях фактически ще ги превърне в еднопосочни. „Такива са „Хан Кубрат“, „Иван Вазов“ и др.“ – посочи той. Николов изрази становище, че е достатъчно към „Синята зона“ да влезе само ул. „Житна чаршия“.

Съветниците попитаха дали има възможност издаваните от Общината пропуски да не се отнасят за конкретен паркинг, а да важат за всички. На този въпрос кметът Георгиев обясни, че пропуските са или за живеещите по адрес, или служебни по месторабота и няма как да не са свързани с конкретен паркинг.

 

След гласуване улиците около пазара в Самоков влизат също в Синя зона, решението бе взето с 15 гласа „за“. Само петима не подкрепиха предложението за добавянето на улици към синята зона. С „въздържам се“ гласуваха Светлана Атанасова, Николай Николов и други.