Още един договор по програма на ЕС „Морско дело и рибарство“

Преди дни бе подписан още един договор за финансиране на проект по Процедура № BG14MFOP001-4.056МИРГ Самоков – Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ от Стратегията но МИРГ Самоков, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
С проектното предложение се предвижда модернизиране на комплекс “Кестените”, чрез закупуване на активи в съществуващия ресторант с прилежащ хотел и хладилен бус за обслужване на магазинната мрежа, собственост на „Дием груп – 2008“ ООД . Хладилният бус ще осъществява разнос на замразени храни, меса и риба между магазините на фирмата и ресторанта.
Проектът е спечелен от фирма „Дием Груп – 2008”. , документът бе подписан от председателя на УС на МИРГ – Самоков Владимир Георгиев и Йордан Йорданов, управеител на “Дием Груп – 2008″ ООД. На подписването присъства и съдружникът на Йорданов – Христо Мишков.
Предвижда се да се създаде заетост на още 2 души, съобщиха още от Общината.