Още дейности из Ридо

Проектът предвижда „Благоустрояване на парк „Ридо” – III етап. Това включва изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо”/къщичките/ до началото на терена,определен за екстремна велоалея – информират от Общината.
Освен пътя, ще бъдат направени екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение. „Чрез изграждане на асфалтовия път и фитнес площадката, с уреди, които могат да се ползват от лица с увреждания, ще превърне парковата зона в достъпна и интегрирана среда, подходяща за отдих и спорт за лица в неравностойно положение“ – обещават от Общината.
Все още не е посочена сумата, която ще се разходва за дейностите из Ридо. Самоковци от години очакват да спре сечта из местността, която винаги е била любимо място за разходка.