Охрана в Крайречната зона ще дебне нарушителите

От Общината забраниха влизането в езерото, паленето на огън и всякакви други дейности, които могат да предизвикат опасност от повреждане на Крайречния парк – съобщиха днес от пресцентъра й. По отношение на разхождането на домашни любимци в парка  – това може да става само с нашийник и на повод. Собствениците на кучета са задължени да почистват след домашните си любимци.

Забранява се управлението, престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на тези, със специален режим на движение и при изпълнение на определени функции. През зимния сезон се забранява насипването на сол, пясък и луга, както и изливането на химикали, освен по алеите за осигуряване на безопасността при снеговалеж и заледяване, но на не по-малко от 1 м от дърветата, храстите и границите на тревните площи. На нарушителите ще бъдат налагани глоби, съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и общинската собственост.

Назначени са лица по поддръжката на парка, които ще изпълняват и контролиращи функции. През нощта охранта ще бъде от специализирана фирма. В парка ще се монтира и видеонаблюдение, което ще контролира безопасността на ползвателите и опазване на имуществото.

Поставени са табели на входовете на парка. Информационно табло е поставено и на детската площадка с указания за ползването. Информационните табели уведомяват посетителите, че в парка се забранява нанасяне на вреди върху растителността, включително поставянето на рекламни и информационни плакати и афиши на дърветата, парковата мебел и съоръженията. Ще бъдат санкционирани тези, които повреждат парковата мебел, замърсяват тревните площи, алеите и водата. В това число се забранява поставянето на стоки, амбалаж и сергии в зелените площи, както и всякакви други вещи – оповестяват още от Общината.