От 11-ти ОИК ще регистрира кандидатите за местна власт

zx860y484_1191395

Днес Общинската избирателна комисия взе решение за определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – гр. Самоков за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Началният срок за подаване на документи за регистрация е 11 септември 2019 г.,09:00 ч., крайният срок  – 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2016 г.

Определени бяха и двама технически сътрудници към Общинската избирателна комисия – Мартин Жулиен Кьосев и Никола Валентинов Николов. Те ще оказват техническа помощ и съдействие във връзка с обработката на документи; ще подпомагат ОИК при завеждане на документи в регистрите на комисията и архивирането им; при писането на удостоверения и всякакви други документи, които са в компетентността на ОИК – Самоков и т.н.

Десислава Стоянова