От 1 януари минималната пенсия става 300 лв., от 1 юли всички останали пенсии се повишават с 5%

На последното правителствено заседание за 2020 бе взето решение и се разпределят 300 млн. лв. от бюджета за 2021 г. за удължаване на мярката 60/40 до края на март.

Очаква се да бъдат запазени 180 000 работни места. До момента по мярката са изплатени над 627 млн. лв. и са запазени 250 000 работни места. В следващите седмици ще се гарантира прилагането й до септември 2021 г.

Удължава се схемата 80/20 до края на март. Дотук по нея сме спасили около 30 000 работни места в туризма, хотелиерството, ресторантьорството и транспорта. Ще продължи подкрепата с още 40 млн. от ОПРЧР.

Работниците от затворените от 1 до 31 януари бизнеси ще получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход. Това е повече от сегашните 24 лв. за наетите на 8-часов работен ден. 50 млн. лв. са отделени за това. За компенсации за ноември са кандидатствали почти 5 000 работодатели за 23 000 работници, което струва 11 млн. лв.

До края на март над 2 млн. възрастни хора у нас ще получават като добавка 50 лв. към пенсиите си. За това са отделени 318 млн. лв.

От 1 януари минималната пенсия става 300 лв., а от 1 юли всички останали пенсии се повишават с 5%. Поредният ни изпълнен ангажимент на фона на тежката криза.

През април месец 392 000 души, които имат ниски пенсии, ще получат добавки в размер на 120 лв. за хранителни продукти. Това струва на бюджета 47,4 млн. лв.

12 млн. лв през 2021 г. да отидат за 50 000 души, които ще получават топъл обяд до края на април. Това е с 20 000 повече от тази година.

До края на март над 2 млн. възрастни хора у нас ще получават като добавка 50 лв. към пенсиите си. За това са  заделени  318 млн. лв.

От 1 януари минималната пенсия става 300 лв., а от 1 юли всички останали пенсии се повишават с 5%. Поредният ни изпълнен ангажимент на фона на тежката криза. През април месец 392 000 души, които имат ниски пенсии, ще получат добавки в размер на 120 лв. за хранителни продукти. Това струва на бюджета 47,4 млн. лв.