От читателската поща: Властите да направят проверка кой разреши строеж в Девическия манастир в Самоков

До:      г-н Александър Трайков – директор на Дирекцията „Инспекторат за опазване на                                                                                  културното наследство“ в Министерството на                                                                          културат

Копие: до арх. Даниела Джуркова – директор на НИНКН

/тел. 02 448 48 10/,

до г-н Илиан Тодоров – областен управител на Софийска  област,

до г-жа Лидия Любенова Павлова – главен редактор на                                                          електронния вестник „4Власт“ и

до г-жа Десислава Стоянова – редактор на новинарския                                                         сайт „СамоковИнфо“

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от СНЦ „Коалиция за граждански проекти“ – Самоков, с адрес за кореспонденция: гр. Самоков 2000, кв. „Самоково“ бл.32, вх. А, ап. 10 и тел. 089 834 58 92 и 088 972 78 66

 

 

Уважаеми господин Трайков,

настояваме да разпоредите извършването на съответната служебна Проверка по настоящия случай. Става ясно, че дворът на Девическия манастир вече е застроен с постройка за „игуменарница“ на монахинята Максима. По всичко личи, че новоназначената игуменка на манастира /на мястото на доскорошната игумения Пелагия/ бърза да се разпореди с наличните /в сметката на Девическия манастир/ 170 000 лв. Повече от ясно е, че тези пари са били предвидени за поддръжка на съществуващите сгради на манастира, а не за започването на едно подобно незаконно строителство? Ние считаме, че новопостроеното „бунгало/ /източно от църквата/ не се вписва в цялостния архитектурен план на Девическия манастир Самоков. Известни са ни петгодишните усилия на предишната игуменка да постигне Разрешение за строителство на църковен магазин и на външна тоалетна.

За съжаление те се оказаха безрезултатни. Малко вероятно е новоназначената Максима толкова скоростно да е получила необходимото Разрешение за строителство. Още повече, че е общоизвестен фактът, че става дума за ОБЕКТ СЪС СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА. Налице са специални изисквания /от страна на НИНКН/ по отношение на такива защитени /от Закона за културното наследство/ недвижими имоти. Освен това всички самоковци знаят, че в Девическия манастир има десет празни къщи. Не е редно стогодишната монахиня /майка Херувима/ да обитава килия, а младата да живее в едно модерно тухлено „бунгало“. Изглежда, че целта е чрез надписване на строителни дейности да се усвояват парите, наследени от предишната игумения.

Уважаеми господин Директор,

ние смятаме, че е редно да бъде изследвано и участието на свещ. Л. Мишков и свещ. М. Колев в настоящия казус. Доколкото ни е известно, незаконното строителство е извършено от строителната фирма на две лица от гр. Брацигово. Трябва да се изясни и обстоятелството дали гореспоменатите лица имат необходимия Лиценз за извършване на строителни дейности в такива защитени обекти?

Очакваме, че след като констатирате извършената НЕСЪГЛАСУВАНА НАМЕСА във визираната защитена територия в община Самоков, по реда на чл.200 ал.1 от ЗКН ще санкционирате лицата, които са отговорни за тази недопустима деятелност.

 

26.10.2020 г.

гр. Самоков                                                              С почит:

/Йорданка Иванова/

 

/инж. Славчо Георгиев/

/Димитър Стойчев/

/инж. Антон Пиргов/

/Анжелино Димитров/