Отчетоха приходите за 2019г. от общински имоти

article-bills-hero

В четвъртък, по време на януарската сесия на съветниците, Бранимира Бодурова от общинска администрация представи отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общински имоти през миналата година.

Имоти, публчина общинска собственост – 11 броя, са дадени на учреждения на делигиран бюджет. Имоти, публична общинска собственост, управлявани от Общината са 5 Детски градини и съответните им филиали.

Имоти, публична общинска собственост, в които се осъществяват социални дейности и социални услуги са били 13, имоти предоставени на юрдически лица на бюджетна издръжка – част от имот в двора на бившата „Топлофикация“ е предоставен за управлние на РУ полицията с договор до април 2023.

Имоти с учредено право на ползване  имат 49 договора, за 33 има договори за безвъзмездно ползване и от тях не се формират приходи в бюджета – уточни Бодурова.

Имоти – частна общинска собственост – дадени под наем са 256 броя помещения, от които за търговска дейност – 110, за партии и други организации – 10, лекарски и стоматологични кабинети – 102, за офиси на сдружения и фондации – 34.

Очакваните приходи за 2019г. от договори за помещения са били 405 000лв., приходите от дадените под наем помещения са 492 245лв, в това число наеми от кабинети в поликлиниката в размер на 87 388лв. и от нежилищни помещения – 404 866лв. Отдадени под наем общински терени за преместваеми обекти и други – 959.

Очакваните приходи са били: от наемни договори 879 000лв., в това число и приходи от синя зона. Приходите за 2019г. от терените са 899 418лв., в това число наеми терени в Боровец – 562 734, други терени – 78 477, терени за жилища – 21 198, тротоарно право  40 143, синя зона в Боровец и в Самоков – 30 215лв., съответно – 93 215 и , паркинги Боровец и Самоков от талони – 73 434.

Дадани под наем общински жилищни имоти – са 56 броя – 30 в кв. „Самоково“ и в кв. „ Възраждане“, както и от блок „Слатина“, приходите от наем – 26 555лв., 16 са ведомствени жилища – приходите от тях са били 17 428лв. и в общежитието – 6 броя с приходи – 5 814лв.

Общо от дадените под наем жилища през миналата година са постъпили 49 797лв. От земеделски земи – наеми – дадени са били 85 под наем с обща плащ 391 декара.

С решения на Общински съвет са дадани под наем още 59 броя имота с обща площ 272 декара. Под наем са дадени и 126 броя пасища и ливади с площ 1 629 декара, общо под наем – 382 броя с обща площ 3 718 декара с приходи – 385 878лв.

Рекапитулацията за приходи от наеми на помещения е 542 043лв., от наеми на земя – 1 285 297лв., приходи от тротоари – 49 251лв. , приходи общо 1 876 591лв.