Отравянето на кучета е престъпление

Важно е какво правят Общините, казва д-р Марина Иванова, директор на Фондация „Четири лапи“

 

Д-р Иванова, все по-често се чуват оплаквания от граждани от цялата страна за безстопанствени кучета, това означава ли че броят им се увеличава?

– Няма официална статистика към края на миналата година какъв е броят на животните. Всяка година е задължение на Българска агенция по безопасност на храните да изготви доклад, който се изпраща на министъра на земеделието, храните и горите. В него се посочва какъв е броят на безстопанствените животни и какво правят съответните Общини във връзка с разпоредбите на Защита на животните, така че да се стигне до овладяване на популацията. За последните няколко години всички тези официални доклади на Българската агенция по безопасност на храните показваха трайна тенденция към намаляване на броя на безстопанствените животни в страната. Също така, и трайна тенденция на увеличаване на броя на осиновените кучета от приюти, което говори за това, че в Общините, в които се спазват разпоредбите в Закона за защита на животните, има отчетени добри резултати и там може да се очаква скоро овладяване на популацията. Последните случаи, за които ставаше на въпрос, са от ухапване на хора от кучета, но се касаеше за домашни животни, които са оставени безконтролно от собствениците си, което отново е свързано с контролните функции на общините, които те трябва да упражняват над собствениците на домашни любимци.

 

-Какви мерки се предприемат за да намалеят бездомните кучета? И какъв е ефектът?

-Мерките са разписани съвсем ясно в Закона за защита на животните. При последните промени в този закон беше въведено понятието „Национална програма“, която следва да разпише мерките на национално ниво, които трябва да се изпълняват, така че да няма общини, в които да се работи, а в други да не се, или да се работи на парче, което няма да доведе до дълготрайно намаляване на популацията, а да се разпишат задължения, които да се изпълняват от всяка една Община и така да се реши проблемът на територията на цялата страна. Всъщност, мерките, които са разписани, са насочени в две основни направления.

От една страна, повишаване на информираността на собствениците на домашни любимци с цел те да станат по-отговорни стопани и да се грижат по-добре за домашните си любимци, както и да се намали изоставянето на животни, което за съжаление все още много често се среща. От друга страна, животните, които са вече на улицата, следва да бъдат кастрирани, ваксинирани срещу бяс и обезпаразитени срещу вътрешни и външни паразити, така че да се осигури здравословна среда и да бъдат върнати на мястото, където живеят, за да предпазват навлизането на нови животни в тези територии. За съжаление, Националната програма доста закъсня. Като текст много време беше обсъждана в работна група към Министерство на земеделието на храните и горите и някак, съвсем изненадващо, преди около месец, беше изпратено съобщение до медиите, че е приета от Министерски съвет и е одобрена. Излезе и в „Държавен вестник“. Да, наистина поднормативен акт е и може би е спорен въпросът до колко има нужда от обществено обсъждане на тези текстове, но в този си вид, програмата е доста обща и леко повърхностна, затова не знам до каква степен ще може да се изпълнява от общините. Следва сега всяка една община да се адаптира към програмата за овладяване на популацията на безстопанствените животни, съобразно с мерките заложени в Националната програма. Надявам се общините много съвестно да подходят към този въпрос и да работят съвместно с неправителствените организации, които са на тяхната територия, така че заедно да осигурят мерки, които да доведат до трайно намаляване.

 

– Както Вие споменахте, много от кучетата на улицата са изоставени от своите стопани, много хора споделят в социалните мрежи за забелязани бусове, които оставят кучета на пътя. Как може да се спре това? И какво наказание грози извършителите на подобно деяние?

– Изоставянето на животни се третира като нехуманно отношение към тях. От една страна, контролът по целия Закон за защита на животните е възложен на Българска агенция по безопасност на храните, която трябва да следи за хуманното отношение към животните, но от друга – Общините също имат задължение, защото е в техните правомощия да санкционират собственици на домашни любимци, които ги изоставят на улицата. Транспортът на животни с бусове и организираното им изоставяне, или така наречения „кучешки туризъм“, е нещо много често срещано, свързано с годините на избори. Когато от общини, съседни една на друга, се прехвърлят едни животни, от което разбира се, няма абсолютно никакъв смисъл, защото това не води до трайни резултати, а всъщност, се появяват едни животни, които се чувстват загубени и които не знаят как да се ориентират в новата ситуация, тогава започват гражданите да се оплакват и кметовете не знаят как да реагират и какви мерки да предприемат. Когато някой стане свидетел на такова деяние, най-доброто, което може да направи, е да запише регистрационния номер на автомобила. В момента почти всеки разполага със смартфон и може да направи няколко снимки и да подаде сигнал на полицията, за да бъде издирен човекът, който стои зад такова организирано деяние и да бъде санкциониран. А санкцията зависи от това дали е частно лице, или е юридическо. Глобите за нехуманно отношение варират и могат да достигнат до 200 лв. и дори до четирицифрена сума в зависимост от констатираните нарушения. Ако контролните органи, в лицето на Българска агенция по безопасност на храните и общините, започнат да изпълняват своите дейности, това ще доведе до рязко намаляване на такива случаи.

 

ма много натровени кучета, защо според Вас се е стигнало до тази ситуация и кой носи отговорност за това?

Отравянето на животни е неразбираемо и много опасно деяние, което е и криминално, защото разхвърлянето на отровни вещества, може да доведе и до отравяне и на хора, не само на животни. Представете си, след като има разхвърляни примамки, които са достатъчно силни, за да отровят куче, тогава за едно дете колко опасна може да бъде една такава примамка. За съжаление, в Общини, в които няма адекватна и постоянна политика за овладяване на популацията на безстопанствени животни, много често се срещат хора, които решават по собствена инициатива да се справят със ситуацията и да разхвърлят отровни примамки.

Те обаче, не водят до намаляване на популацията и до някакъв резултат при положение, че това е наказуемо и трябва да бъде разследвано, както от органите на реда, така и от съответната община.

 

– Това не е ли знак, че хората не вярват на институциите, че могат да се справят с проблема и затова взимат нещата в свои ръце, като тровят кучетата с отрова или стрелят по тях с оръжия?

Това по-скоро е знак, че хората не са запознати със задълженията на Общината от една страна и от друга, че не мислят и за последиците, извършвайки такива криминални деяния. Това се случва основно в Общини, които не показват трайни резултати. Но това хората да поемат такава инициатива, вместо да насочат своята енергия и усилия да работят, съвместно с общината или да предложат действия в спазването на Закона за защита на животните, ще е много по-ефективно, отколкото да се опитват с такива примитивни средства да решат проблема. Това няма да доведе до решение. Животните на улицата са просто една последица от безотговорно отношение на нас хората. Те не са се появили там ей така от само себе си. В повечето случаи безстопанственото животно е било домашно.

 

– Какво е наказанието за човек, който е натровил куче?

– Това е криминално деяние. Причиняването на смърт на животно, съгласно чл. 325 от Наказателния кодекс е криминално деяние, така че един човек трябва да бъде изправен пред съда и да бъде осъден.  Но за такъв човек, не става въпрос само за административна глоба, това е престъпно деяние.

 

Наскоро бяха заловени край Самоков организатори на незаконни кучешки боеве, но след това всички задържани бяха пуснати без повдигнати обвинения, защо според Вас им се разминава наказанието и имат ли някаква закрила от страна на полицията?

– Не мога да кажа каква е конкретната причина. Това, че те са заловени, разпитани и че са събрани техните показания, е нормално, както и в момента да тече досъдебно производство. След като приключи досъдебното производство, съответно органите ще преценят дали тези хора трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Поне аз не знам за всички тези заподозрени дали са освободени, или към част от тях се произвеждат следствени дейности. Разчитаме, че ще се спазват процедурите и ще се наложат съответните санкции.

акви са условията на приютите у нас?

– В България няма разбирането, че приютът трябва да е място, което да осигурява добра социализация на животните и възможност за тяхното осиновяване. В повечето общини на приюта се гледа като на място за постоянно настаняване на едни кучета. Често липсва и сграда и място, където те могат да се скрият при лоши атмосферни условия. Много сме далеч от състоянието на приютите от западните държави. Трябва да се наблегне на това да има повече посещения в клиниките, които имат ясна политика за осиновяване на животни и да се види начинът им на обгрижване. Тук се счита за достатъчно просто тези животни да се приберат и да им се дава храна всеки ден, без да се обръща внимание на социализацията им и на това, че те трябва да се научат да живеят с бъдещите си стопани и да им се увеличи шансът да бъдат в нормална среда.

 

Източник: Фокус“ /със съкращения/

/снимка фб – отровено куче в Боровец/