Освободиха от работа в Общината секретарката Вангелова, други чиновници ще бъдат ли освободени – питат самоковци в социалната мрежа

Дългогодишният секретар на общинската администрация Самоков Ангелина Вангелова напусна поста в общината. Ще бъде проведен конкурс за назначаване на секретар.

Ванголова беше на важната чиновническа длъжност над 10 годин в екпипа на предишния кмет Вл. Георгиев. Тя бе една от основните фигури, отговарящи за важни събития, в това число конкурси, съдебни дела, както и за провеждането на изборите – имаше информация за процеса – от назначения на хората в секционните комисии, изборен процес, попълване на протоколи и всичко останало случващо се до края на изборния ден. С нейния подпис са стотици документи, определили събития в Самоков и селата. Казват, че това е длъжността втора по важност след кметската и по принцип е от голямо значение кой ще я заема – коментира се в Самоков.
От коменатри на самоковци във ФБ става ясно, че от новата власт се очакват промени и са адмирирани всички, които ще променят отношението на чиновинците в Общината към обществеността.

Често през миналите години се прокрадваха коменатри във ФБ, че в Общината чиновници се се държали грубо и надменно още при влизането на портала, при предишната власт е липсвала обратна връзка между хората и служителите, включително с градоначалника Георгиев и т.н. Дали ще има още освободени по взаимно съгласие? – питат се самоковци.