Определиха членовете на комисията срещу престъпността

По инициатива на шефа на полицията в Самоков, Филип Благоев, се възстановява дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност.

Определен е и съставът й и бе докладван на сесията на съветниците. Председател ще бъде кметът Владимир Георгиев, секретар Бойка Буранова- секретар на МКБППМН, другите й членове са общински съветници, представители на полицията и пожарната, директорите на лесничействата в Самоков, служители на общинска администрация.