Определиха носители на наградите „Учител на годината” и „За принос в образователното дело” 

На вчерашната си сесия съветниците одобриха предложенията на училищата и детските градини за награди на учители. Общински съвет присъжда награди  в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 година на:

I. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА” 2023:

1. Емилия Спасова Тренева-Пешкова – в категория предучилищно образование

2.Лидия Бориславова Найденова – в категория „Учител в степен „Начално образование” /1-4 клас/

3. Ирина Иванова Копаранова – в категория „Учител в прогимназиален етап” /5-7 клас/

4. Албена Георгиева Въжарова – в категория ”Учител в Гимназиален етап”/8-12 клас/

5.Танита Васкова Соколова – в категория „Най-успешен млад учител” / до 29 години в настоящата календарна година/

II. „ЗА ПРИНОС В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО” 2023

1. Снежана Петрова Зографска

2. Татяна Михайлова Паунова

3. Мариана Владимирова Кралева

4. Анета Йорданова Николова