“Онгъл” работи в селата и по църковните книги

Лятото е време за работа на студентите и научните им ръководители от “Онгъл”. Тази година, през юли месец, експедицията бе насочена към Околите. В нея участваха студенти от Софийския университет и от Великотърновския университет. Други проучвания бяха съсредоточени върху книгите на Долномахаленската църква. Повече подробности по темата ще може да прочетете утре в сайта “Самоков инфо”.
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“ е нестопанска организация, създадена през 1991 г. от етнолози, българисти и слависти – университетски преподаватели, научни сътрудници, учители, краеведи и студенти. Нейната цел е да осъществява научни изследвания за българския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално-икономическите процеси в Евразийския регион от древността до наши дни. Акцентът е поставен върху изучаването на фолклорните традиции на българите, българската антропология, етнология и език. Важно място заемат младежките дейности, реализирани чрез образователния студентски и ученически Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов“. От 2004 г. особено внимание се отделя на възстановяването, поддържането и експонирането на културно-исторически паметници от местно значение. Сдружението се ръководи от Централно настоятелство в състав главен секретар – д-р Росен Малчев, секретар – доц. д-р Константин Звездомиров Рангочев и други“.