ОИЦ-София отбелязва седмицата на гората 

На 6-ти април 2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) и ученици от 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще отбележат Седмицата на гората със засаждане на дръвчета в парк „Изгрев“, район „Нови Искър“. С тази инициатива от Областния център целят, от една страна, по интерактивен начин да представят приоритетни области, които се финансират от европейските фондове в България, сред които е околната среда, а от друга – да култивират у децата мисленето, че независимо от наличието на външно финансиране, истинската грижа за природата започва от самите нас.

Събитието се провежда в партньорство с район „Нови Искър“ и 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресцентър на ОИЦ