ОИК – Самоков определи броя на членовете в подвижните секции

На 5 октомври ОИК – Самоков взе решение за определяне броя на членовете на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Като взе предвид , че съгласно Заповед № 01-2034/04.10.2023г. са определени три подвижни СИК, които да бъдат сформирани на територията на Община Самоков и на основание чл.87, ал.1, т.1 и чл. 92, ал.5 и ал.6 от ИК, Общинска избирателна комисия Самоков

РЕШИ:

Определя броят на членовете на всяка от сформираните три подвижни  секционни избирателни комисии  на територията на Община Самоков при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., включително председател, заместник-председател и секретар, да бъде 7 /седем/ члена.