Одобриха план-схема за газоснабдяване

На сесията си през месец октомври съветниците гласуваха със за докладна на администрацията относно одобряване на план-схема за газоснабдяване на част от ул.“Христо Максимов“ и кв.“Керамична“ във връзка с подадено заявление от Петър Георгиев, изп.директор на „Комекес“ АД.