Обява

obshtina

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на УПИ- 11/единадесет/ броя парцели в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 70 лв./кв.м. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51